Zdravstveno higienski režim

Zdravstveno higienski režim

Izvajanje zdravstveno higienskega režima v vrtcu poteka v skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti ter navodili, dogovori in internim načrtom.

Z rednim spremljanjem in nadzorom ohranjamo in posodabljamo minimalne standarde. Ažurno odpravljamo nepravilnosti in pomanjkljivosti z namenom omogočiti čim boljše počutje, zdravje in razvoj vaših otrok in zaposlenih. Z zagotavljanjem dobrih delovnih pogojev ustvarjamo pozitivno klimo in dobre medsebojne odnose.

Redno spremljamo zdravstveno stanje otrok, sodelujemo s pediatri, obveščamo starše in se, po potrebi, posvetujemo z NIJZ Ljubljana in drugimi pristojnimi institucijami. Vodimo evidence pojavljanja nalezljivih bolezni in ukrepov za njihovo preprečevanje.

Da se virusi, bacili in s tem povezane bolezni ne širijo, je nujno potrebno umivanje rok otrok in zaposlenih pred samim vstopom v igralnico in ob odhodu iz vrtca.

NAVODILA ZA RAVNANJE V NEKATERIH PRIMERIH RESPIRATORNIH OBOLENJ

NP PEK PULMO 033 MOJ OTROK IMA PLJUČNICO

NP PEK PULMO 032 MOJ OTROK IMA BRONHIOLITIS

NP PEK PULMO 031 MOJ OTROK IMA ASTMO

NP PEK PULMO 030 MOJ OTROK KAŠLJA

NAVODILA ZA PREPREČEVANJE VIRUSNIH OBOLENJ PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH