Projekti

Projekti

PLANETU ZEMLJA PRIJAZEN VRTEC

Za otrokov razvoj so zelo pomembna prva leta njegovega življenja. V tem obdobju je potrebno otroku približati okolje v katerem živi in katerega del je, procese in pojave, ki v njem potekajo, na čim bolj razumljiv način. Kurikulum opredeljuje naravo kot področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v okolje, ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja in navad. Poudarja pomen pridobivanja izkušenj z živimi bitji in naravnimi pojavi, spoznavanje naravoslovnih zakonitosti ter veselja pri raziskovanju in odkrivanju. Projekt Planetu Zemlja prijazen vrtec naj bi pripomogel k ohranjanju kulturnega, naravnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvijal zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave. V okviru natečaja se  Vrtec Škofljica vključuje v projekt EKO BERI. V projekt je vključenih 15 oddelkov.

 

TRAJNA MOBILNOST

Trajnostna mobilnost je način življenja in prav je, da jo kot vrednoto predstavimo vsem otrokom in njihovim staršem, saj se naše navade oblikujejo že v najzgodnejšem otroštvu. Jedro projekta predstavlja priročnik z primeri dejavnosti in učnih listov. Vsak vsebinski sklop vsebuje eno ali več dejavnosti z napotki za vzgojitelje. Za preglednost vsebin poskrbijo ikone za prometno načrtovanje, hojo, kolesarjenje, javni potniški promet, osebni avtomobilski promet, okolje in zdravje, ki se nahajajo ob vsakem predstavljenem vsebinskem sklopu. Želimo si, da bi priročnik pri svojem delu čim več uporabljali in tako prispevali svoj delež k spreminjanju potovalnih navad prebivalcev Slovenije ter s tem pripomogli k izboljšanju pogojev bivanja in k trajnostnem razvoju.

Trajnostna mobilnost je široko področje in združuje več različnih znanj. Za njeno celovito razumevanje je ključno poznavanje vsebin, kot so hoja, prometno načrtovanje, kolesarjenje, javni potniški promet, okolje, zdravje, osebni avtomobilski promet, cestno prometno načrtovanje, mobilnost, javni potniški promet, trajnostni promet, potovalne navade itd.

Programi  

ZDRAVJE V VRTCU

Program promovira skrb za zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja v vrtčevskem okolju in izven njega. V okviru programa so organizirana tudi izobraževanja za vzgojitelje, ki nudijo strokovno podprte vsebine povezane z zdravjem. V ospredju so predvsem dobro počutje, ustvarjalnost, izmenjava dobrih praks in sodelovanje s strokovnjaki NIJZ. V program je vključenih 14 skupin.

MALI SONČEK

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek je na igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. V programu, ki je sestavljen iz štirih stopenj, sodelujejo otroci vseh oddelkov vrtca v starostnem razponu od 2 do 6-ih let. Aktivno sodelovanje posameznega otroka v programu potrdi vzgojitelj/ica in sicer z nalepko in s svojim podpisom v otrokovi vadbeni knjižici.

Prednostni nalogi