Metuljev sklad

V šolskem letu 2013/14  je bil ustanovljen vrtčevski sklad – Metuljev sklad z namenom zbiranja sredstev za kritje določenih dejavnosti otrokom iz socialno ogroženih družin. Svet zavoda je na svoji seji dne 9. 10. 2013 sprejel Sklep o ustanovitvi Metuljevega sklada Vrtca Škofljica.

Sklad deluje po Pravilih za delovanje Metuljevega sklada vrtca Škofljica.