O vrtcu

O vrtcu

 

Vrtec je ustanova, kjer z roko v roki stopajo spoštovanje, drugačnost, sprejemanje drugih, strpnost, poštenost in odkrita komunikacija.

Vrtec mora biti prijeten prostor, kamor otroci, njihovi starši in zaposleni radi prihajajo. Temeljna naloga vrtca je, da omogoči optimalen razvoj vsakega otroka, hkrati pa je zelo pomemben tudi strokovni in profesionalni razvoj vseh strokovnih delavcev ter njihova vloga pri vzgoji.

Sodelovanje s starši je seveda pomembna prioriteta vrtca.

Zelo pomembno je, da se v okolju, ki ga obiskujejo otroci, zaposleni in starši, počutijo varne, sprejete in da se zavedajo, da prav vsak posameznik vpliva na delo vrtca kot celote. Vrtec naj bi bil oblikovan po merilih otrok, zaposlenih in staršev. Pozitivno klimo v vrtcu naj bi začutili vsi, ki kakorkoli v njem bivajo ali vanj le občasno vstopajo. Naravno okolje z značilnimi kulturnimi, geografskimi in zgodovinskimi posebnostmi poudarja življenje in delovanje vrtca.

Zaposleni v vrtcu si bomo prizadevali, da bodo otroci razvijali spoštljiv odnos do vseh ljudi, narave, družbe in kulturne ter naravne dediščine.

 

Ravnateljica

Barbara Friškovec, mag. prof. RP in univ. dipl. org.