Prehrana

Pomemben prispevek k zdravemu načinu življenja v našem vrtcu je tudi načrtovanje zdrave prehrane, kar pomeni, da je uravnotežena, varna, varovalna in pestra.

Praviloma otroci prvega starostnega obdobja prejemajo v vrtcu štiri obroke dnevno: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo, popoldansko malico. Ostali otroci pa tri obroke: zajtrk, kosilo in popoldansko malico.

Prehrano za vse enote vrtca pripravlja centralna kuhinja v enoto Lavrica – novi vrtec.

Jedilnike oblikujemo na osnovi smernic zdravega prehranjevanja Ministrstva za zdravje ob delnem upoštevanju želja in okusa otrok. Sestavljeni so za en mesec vnaprej in so objavljeni na vseh oglasnih deskah v vrtcu ter na spletni strani vrtca.

Otrokom pripravljamo vedno sveže obroke, ki vsebujejo veliko sezonskega svežega sadja in zelenjave. Otroci dobijo vsak dan pri zajtrku jabolka, ki so namenjena čiščenju zobkov. Uporabljamo najkakovostnejše sveže meso, mesne izdelke pa le v količinah, ki ne morejo ogroziti zdravja naših otrok. Meso pogosto nadomestimo z ribami. Občasno pripravimo otrokom tudi brezmesno kosilo. Otrokom nudimo dovolj mleka in mlečnih izdelkov. Otrokom pred dopolnjenim petim letom starosti se odsvetuje uživanje posnetega mleka. Pri pripravi jedi uporabljamo pretežno visokokakovostna rastlinska olja ter maslo. Jedi začinjamo z naravnimi dišavnicami, umetnih začimbnih mešanic ne uporabljamo. Kot dodatki so na jedilniku večkrat tudi suho sadje in oreščki, peciva velikokrat pripravljamo sami. V prehrano vključujemo različne žitarice. Prednost imajo polnovredna žita in žitni izdelki, pri tem pazimo, da vnos prehranskih vlaknin pri majhnih otrocih ni prevelik, saj prevelike količine zmanjšujejo absorpcijo hranil v prebavilih in povzročajo driske. Občasno vključujemo v obroke sadne napitke, prednost imajo 100 % sokovi.

Preko celega dneva nudimo otrokom čaj z limono, ki ga minimalno sladkamo izključno z rjavim sladkorjem in medom.

Pri praznovanju rojstnih dni je bolj kot uživanje sladkarij zaželjeno praznovanje z uravnoteženo prehrano. Živila in jedi, ki jih otroci prinašajo, morajo ustrezati vsem zahtevam, ki jih predvideva zakonodaja na področju varnih živil. V primeru, da bodo vzgojiteljice ali pomočnice ugotovile, da prinešena živila ne ustrezajo standardom, jih imajo pravico in dolžnost odkloniti.

Na podlagi zdravniškega potrdila pripravljamo za otroke dietno prehrano.

Ker v vrtcu zagotavljamo minimalno 70% celodnevnih energijskih in bioloških potreb, se trudimo, da bi otrokom privzgojili zdrave prehranjevalne navade, ki jim bodo dobra popotnica za življenje in ohranjanje zdravja.