Pisanček

Pisanček


Enota Pisanček se nahaja ob bivši Osnovni šoli Škofljica, na Dolenjski cesti na Lavrici. V modularnih enotah smo uredili tri prostorne igralnice za najmlajše otroke, od 1 do 3 let. Enota ima večnamenski prostor za izvajanje različnih dejavnosti. Vključuje tudi zunanje igrišče z različnimi igrali in peskovnikom.
Poudarek vzgojno-izobraževalnega programa je na dobrem počutju otrok, sproščenosti in varnosti. Pomembno nam je, da otroci čim prej sprejmejo novo okolje in se v njem dobro počutijo. Spodbujamo jih k pridobivanju zaupanja v lastne zmožnosti na področju samostojnosti pri prehrani in skrbi zase. Prav tako otroke spodbujamo k aktivnemu raziskovalnemu učenju.

 

skupina KAPLJICA          skupina OBLAČEK                skupina MAVRICA

Telefon: 082 007 517          Telefon: 082 007 518               Telefon: 082 007 519