DIO Modrin

DIO Modrin


Zaradi potreb po družbeno organizirani predšolski vzgoji, ki so v iz leta v leto naraščale, smo skupaj z Občino Škofljica, v letu 2012, odprli dislocirani oddelek vrtca. Ta se nahaja v družinski hiši na Albrehtovi ulici 6, Škofljica in sprejme en oddelek otrok I. ali II. starostnega obdobja (do 24 otrok). DIO Modrin deluje v okviru enote Citronček. Oddelek nima svojega igrišča, zato otroci skupine Zajčki, obiskujejo igrišče enote Citronček.
Vodilo tega oddelka je sproščena in prijetna medsebojna povezanost med otroki, delavci in starši. Okoljska vzgoja je tudi njena prioritetna naloga. Skupina se med seboj povezuje in programsko sodeluje z oddelki enote Citronček. 

 

DSCN5645 DSCN5617 DSCN5619