Cekinček
enota_lavrica

 

Enota Cekinček je odprla svoja vrata jeseni leta 1987. Sprva je dejavnost potekala v štirih, kasneje v petih, od 1. 9. 2013 dalje pa v šestih predšolskih oddelkih. V njih je prostora za 104 otroke.

Razporejeni so v:

• štiri oddelke I. starostne stopnje   (od prvega do tretjega leta starosti),

• dva oddeleka II. starostne stopnje (od tretjega do četrtega leta starosti).

Glede na starostno strukturo prevladujejo starostno homogeni oddelki. Enota je odmaknjen od hrupne Dolenjske ceste, stoji v mirnem okolju sredi travnikov in njiv, nedaleč stran od gozda.

 

KAKŠEN VRTEC SMO?

Naše osnovno vodilo je razvijati ustvarjalnost otrok ob upoštevanju njihovih individualnih potreb in interesov, tako da bodo dozorevali na čustvenem, socialnem, gibalnem in intelektualnem področju. V usmeritvi vrtca poudarjamo ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Na ta način želimo obogatiti otrokova spoznanja o preteklosti, obenem pa ohranjati izročilo in njegove vrednote v sodobnem času. Z zagotavljanjem spodbudnega okolja in z razvojno ustreznimi programi, ki jih izvajajo pedagoške delavke v povezanosti z družino, sledimo tudi vsebinski prenovi vrtca, ki z drugačnimi rešitvami in pristopi dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcu.

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:

  • gibanje,

  • knjižna vzgoja.


DODATNE DEJAVNOSTI, ki jih vodijo zunanji izvajalci:

  • plesni vrtec.