Cekinček

Cekinček


enota_lavrica

Enota Cekinček je namenjena otrokom od 1. do 4. leta starosti.

Enota je odprla svoja vrata v jeseni leta 1987, na Lavrici. Sprva je dejavnost potekala v štirih, kasneje v petih, od 1.9.2013 dalje, pa v šestih predšolskih oddelkih. Enota Cekinček lahko vključuje do 94 otrok.

Glede na starostno strukturo prevladujejo homogeni oddelki. Enota se nahaja v neposredni bližini enote Bisernik in je odmaknjena od hrupne Dolenjske ceste, saj stoji v mirnem okolju, ob prostranem travniku. Pet igralnic ima pogled na razgibano otroško igrišče, ena pa na prisrčno poslikano dvorišče.

V enoti Cekinček je pralnica, za potrebe Vrtca Škofljica in hišnikova delavnica.
Poudarek vzgojno-izobraževalnega programa je na pridobivanju zaupanja v lastne zmožnosti otrok, ob aktivnem vključevanju v vsakodnevne dejavnosti (preko igre, gibanja in raziskovanja), v sproščenem, prijetnem in prijaznem vzdušju. Upoštevajoč individualne značilnosti posameznika, otroke spodbujamo k samostojnost pri osebni higieni, prehrani, vsakodnevni rutini (obuvanje, umivanje rok, pospravljanje igrač) in pri usmerjenih dejavnostih.