Tehnična vzgoja

DELAVNO-TEHNIČNA VZGOJA
TEHNIČNI KOTIČEK V VRTCU 

Nosilka projekta:  Mateja Mihalj  

Utemeljitev:  

Otrokom želim  predstaviti delovni proces od ideje do izdelka in jim pomagati osvojiti dobre delovne navade.

Namen:

Otrok spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela in organizacijske sposobnosti.

Cilji:

Globalni:

 • Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in prostora.
 • Otrokom ponuditi možnost varnega rokovanja z orodjem in učenje spretnosti za pravilno uporabo.
 • Spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in tehnologije.
 • Spoznavanje materialov in obdelovalnih tehnik.
 • Otrokom predstaviti pot od ideje do izdelka.
 • Spodbujanje otrokove ustvarjalnosti v zamišljanju in konstruiranju lastnih zamisli.

Operativni:

 • Otrok pridobiva zanimanje in interes za tehnične izdelke, pojave in procese.
 • Otrok spozna različne materiale (les, stiropor, papir..).
 • Otrok oblikuje iz različnih materialov in si tako razvija svoje tehnične ustvarjalne zmožnosti ter sposobnosti.
 • Otrok se uri v različnih tehničnih opravilih (rezanje, žaganje, striženje, žebljanje, lepljenje, preizkušanje funkcionalnosti …).
 • Otrok ob branju in risanju tehnične dokumentacije spoznava načine in sredstva grafičnega komuniciranja v tehniki ter se navaja na izražanje zamisli.
 • Otrok spoznava namen in pomen načrtov.
 • Otrok spozna različne vrste načrtov.
 • Otrok spozna kaj je skica in kaj načrt.
 • Otrok  si uri sposobnost načrtovanja.
 • Oblikuje si odnos do tehnike, organizacije dela, odgovornosti, natančnosti, reda in si razvija sposobnosti za sodelovanje pri odkrivanju in reševanju problemskih situacij.
 • Otrok razvija in bogati svoje govorne sposobnosti in spoznava slovenska imena za tehnična sredstva, orodja, predmete, pojme, pojave in procese.
 • Otrok spozna poklice, ki so vezani na različne vrste načrtov (mizar, arhitekt, grafični oblikovalec…).
 • Otrok ustvarja po lastni zamisli.

 

POTEK  PROJEKTA:

 • od oktobra do junija.

UDELEŽENCI:

skupine Zvezdice, Ježki, Ptički in Žabice (5-6let).

 

PREDVIDENO ŠTEVILO UR:

 • 34 ur se porazdeli glede na število udeleženih.
 • 8 otrok na eno uro.
 •  

 

URNIK DELA

 • vsak četrtek od 9.30 do 10.30.

 

PREDVIDENE DEJAVNOSTI NOSILKE PROJEKTA:

 • skrb za urejenost kotička,
 • načrtovanje in vodenje tehničnih delavnic,
 • skrb za varnost otrok,
 • razvijanje novih pristopov dela z otroki in ustvarjanje lastnih didaktičnih pripomočkov,
 • strokovna pomoč vsem vzgojiteljicam, ki bi si želele s svojo skupino otrok ustvarjati v tehničnem kotičku,
 • dokumentiranje poteka projekta.

 

PREDVIDENE DEJAVNOSTI OTROK:

seznanijo se z  varnostjo pri delu,
seznanijo se s prvo pomočjo,
berejo različne načrte,
rišejo skice lastnih zamisli,
sestavljajo in rišejo načrte po lastni zamisli,
spoznajo pomen in namen reciklaže ter različne vrste  reciklaže,
spoznavajo različne materiale (izvor, lastnosti, postopek obdelave),
spoznajo različna orodja in varno uporabo orodij,
urijo se v različnih tehničnih opravilih,
popravljajo poškodovane igrače,

igrajo se z igračo, ki so si jo izdelali,

pomagajo pri pripravi razstave izdelkov.
image001 image003

Otroci spoznavajo in uporabljajo različna orodja, pripomočke in naprave za izdelavo igrače.

Urijo se v različnih tehničnih opravilih (rezanje, žaganje, striženje, žebljanje, lepljenje, preizkušanje funkcionalnosti …).

image007

Orodje si sami izberejo in pospravijo na ustrezno mesto.
image009

Otroci si urijo sposobnost načrtovanja. Spoznavajo različne vrste načrtov.
image011

Otroci so hišniku pomagali sestaviti predalnik po načrtu.
image015

 

Spoznavanje, sestavljanje in razstavljanje različnih tehničnih naprav.

image021 image023

EKO KOTIČEK – Zbiranje odpadnega materiala.
Kotiček leži vzporedno s tehničnim kotičkom. Delo in igra se med njima dopolnjuje in prepleta. S pomočjo staršev zbiramo in dopolnjujemo našo zbirko odpadnega materiala.

Dejavnosti:

Otroci zbirajo in razvrščajo odpadni material.
image025 image027

Otroci spoznavajo in prepoznavajo različne materiale in njihovo uporabnost po različnih kriterijih (tip, trdnost, prožnost, elastičnost…).
image029

Otroci iščejo lastne poti za izdelavo od ideje do izdelka.
image031 image033 image037 image041

Otroci uporabijo svoje igrače pri igri v eko kotičku.
image043 image045

 

Zapisala: Mateja Mihalj