Portfolio otroka in vzgojitelja

Na pobudo ravnateljice, ga.Vere Šparovec, smo se za uvajanje portfolia v vrtcu odločili vsi, z željo da bi kvaliteto dela še izboljšali.

V masi otrok želimo opaziti vsakega posameznika, mu prisluhniti in zaznati njegove interese, potrebe ter dejavnosti organizirati tako, da bodo ustrezale tem potrebam in omogočale nadgradnjo.

Razvoj otrokovih sposobnosti in nadarjenosti je v veliki meri odvisen od spodbud odraslih, zaupanja in svobode, ki mu jo dopuščamo. Z odraščanjem se v otroku krepi potreba po doživljanju svoje osebnosti. Želi si misliti s svojo glavo in se odločati o vsem, kar ga zadeva.

Otroke opazujemo načrtno in priložnostno. Ugotovitve spremljamo s sistematičnimi in anekdotskimi zapisi. Opazujemo in beležimo vse, kar kaže na otrokova močna oz. na izbolšanje šibkih področij.…

· socialne odnose otroka,
· čustva in počutje otroka,
· aktivnosti in interes pri dejavnostih,
· besedno razumevanje in izražanje,
· telesni in motorični razvoj,
· samostojnost,
· rutinske dejavnosti (hranjenje, počitek, osebnostne značilnosti in lastnosti).

V mapi zbiramo in shranjujemo likovne izdelke otroka, vzorce zapisov, misli, pogovore, izmišljarije, komentarje otrok, fotografije otrok pri igri in delu, zapise opazovanj pri skupinskem in individualnem delu in igri, anekdotske zapise otrokovih spontanih reakcij…

Naš namen je omogočiti otrokom…

· … da lahko pokažejo, kaj znajo in zmorejo,
·  … da lahko spremljajo svoj razvoj in napredek,
· … da lahko s ponosom pokažejo na svoje uspehe in s tem prispevati k razvoju pozitivne samopodobe.

Naš namen je omogočiti staršem…

· … uvid v proces učenja svojega otroka,
· … da se veselijo dosežkov skupaj s svojim otrokom,
· … da skupaj z nami sodelujejo pri spremljanju rasti in razvoja svojega otroka, pri prepoznavanju individualnih posebnosti ter močnih in šibkih točk,
· … da nam lahko pomagajo pri načrtovanju dela tako, da pomagamo otroku k optimalnemu razvoju in gradnji pozitivne samopodobe.

Spremljati skupino otrok pri igri, delu in razvoju je zelo težka naloga, ki od vzgojitelja terja veliko znanja, dela in požrtvovalnosti. Z oblikovanjem portfolia vztrajamo, ker imamo otroke radi. Prizadevamo si, da bi ugodili njihovim željam, idejam in razvojnim potrebam ter jim omogočili kakovosten razvoj osebnosti.