2015/2016

DELOVANJE METULJEVEGA SKLADA

Metuljev sklad, dobrodelni sklad Vrtca Škofljica, je bil ustanovljen na pobudo Sveta staršev Vrtca Škofljica.

Svet Vrtca Škofljica je na svoji seji z dne 9.10.2013 tako sprejel Sklep o ustanovitvi Metuljevega sklada Vrtca Škofljica.

Sklad deluje po Pravilih za delovanje Metuljevega sklada vrtca Škofljica.