Citronček

Citronček


enota_skofljica

 

Enota Citronček stoji sredi gozdne jase, v prelepem objemu narave na Škofljici.
Vanjo vključujemo otroke od treh let starosti do vstopa v šolo. Vrtec daje prostor trem oddelkom, ki sprejmejo do 72 predšolskih otrok. Enota ima zelo veliko igrišče.
Vzgojno-izobraževalni program opisane enote upošteva kulturno tradicijo okolja in poudarja pomen naravnega okolja za otrokov celosten razvoj. Njena okolica nudi veliko priložnosti za raziskovanje, pridobivanje naravoslovnih znanj in izkušenj. Zato je že vrsto let izhodišče našega dela okoljska vzgoja kot integralni del celotnega vzgojnega procesa. Z njo želimo pri otrocih razvijati občutljivost za okolje in plemenititi njihov odnos do narave. Pri tem se povezujemo z družino in širšo družbo.