Bisernik

Bisernik


Otvoritev enote Bisernik je bila 8.6.2012. Nahaja se na Lavrici, nasproti podružnične OŠ Lavrica in v bližini enote Cekinček Vrtca Škofljica. Enota ima 8 oddelkov in ustreza prostorskim zahtevam za otroke drugega starostnega obdobja, zato smo tu večinoma namestili starejše otroke v starosti od 3 do 6 let. Vključuje lahko do 192 otrok.
V vrtcu je večnamenski prostor – telovadnica.

V enoti se nahaja tudi centralna kuhinja, kjer pripravljajo obroke za vse otroke in zaposlene v Vrtcu Škofljica.

Naše osnovno vodilo je razvijati ustvarjalnost otrok, ob upoštevanju njihovih individualnih potreb in interesov tako, da bodo dozorevali na čustvenem, socialnem, gibalnem in intelektualnem področju. V usmeritvi vrtca poudarjamo ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Na ta način želimo obogatiti otrokova spoznanja o preteklosti, obenem pa ohranjati izročilo in njegove vrednote v sodobnem času. Z zagotavljanjem spodbudnega okolja in z razvojno ustreznimi programi, ki jih izvajajo strokovni delavci, v povezanosti z družino, sledimo tudi vsebinski prenovi vrtca, ki z drugačnimi rešitvami in pristopi dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcu.