Svetovalno delo

Svetovalno delo

Znašli smo se v obdobju, ki za marsikatero družino ni lahko – vedno več je občutkov nemoči, konfliktov, razdražljivosti, stresa. Posledično se kakovost medosebnih odnosov in družinska komunikacija izrazito slabšata. Številni dejavniki (zdravstvena in ekonomska tveganja, delo od doma, skrb za otroke, šolanje na domu itd.) še toliko bolj otežujejo starševstvo in neugodno vplivajo na družinsko dinamiko. Po raziskavah sodeč je breme, ki ga otroci nosijo v epidemiji, bistveno večje kot si mislimo in (psihosocialne) posledice so nepredstavljive.

Včasih pomaga že to, da o tem spregovorimo, da nam nekdo prisluhne. V kolikor bi želeli kakršnokoli pomoč, nasvet, idejo za delo z otrokom, ko je doma ali le pogovor, se lahko obrnete na svetovalno delavko vrtca. 

Svetovalna delavka, Ana Bratuž Mitrović, se s svojim strokovnim znanjem preko svetovalnega odnosa vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu.
Sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu, torej z otroki in njihovimi starši, s pedagoškimi delavci, z vodstvom vrtca ter zunanjimi institucijami. Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom in je usmerjeno predvsem v razvojno svetovanje in preventivo. Svetovalno delo v vrtcu temelji na prostovoljnosti, skupnem dogovoru ter zaupnosti podatkov in je usmerjeno v dobrobit otroka. Sodelovanje s starši poteka v obliki individualnih razgovorov in svetovanja. V kolikor je potrebno, svetovalna delavka, v soglasju z vami, pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi strokovnimi institucijami. Najpogostejše teme o katerih se lahko starši pogovorite s svetovalno delavko:

  • priprava in posvetovanje ob vključitvi otroka v vrtec ter ob vstopu v šolo,
  • posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju,
  • razumevanje in pomoč pri odpravljanju otrokovih razvojnih in čustvenih težav ter stisk (pri hranjenju, spanju, strahovih, neprimernemu vedenju, nemirnosti …),
  • posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini (kot na primer rojstvo, razveza, selitev, odvisnost ter drugih stiskah, s katerimi se srečujete kot starši),
  • težave otroka pri vključevanju in sodelovanju v skupini,
  • svetovanje o možni pomoči otrokom s posebnimi potrebami.

Za svetovanje in posvetovanje se starši odločite prostovoljno.

Svetovalna delavka je v pisarni najlažje dosegljiva med 7. in 9. uro ter med 13. in 15. uro. Lahko jo:

  • obiščete v pisarni v prostorih v Enoti Bisernik, Kamnikarjeva ulica 8 (po predhodnem dogovoru),
  • pokličete po telefonu na 059 252 010 (tajništvo) ali na 031 740 066,
  • pošljete elektronsko pošto na naslov: svetovalna-vrtec.lavrica@siol.net,
  • se, preko otrokove vzgojiteljice, dogovorite za obisk v vaši enoti.