Svetovalno delo

Svetovalno delo

Svetovalna delavka, Trini Starič, dipl. soc. pedagoginja, se s svojim strokovnim znanjem preko svetovalnega odnosa vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu.
Sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu, torej z otroki in njihovimi starši, s pedagoškimi delavci, z vodstvom vrtca ter zunanjimi institucijami. Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom in je usmerjeno predvsem v razvojno svetovanje in preventivo. Svetovalno delo v vrtcu temelji na prostovoljnosti, skupnem dogovoru ter zaupnosti podatkov in je usmerjeno v dobrobit otroka. Sodelovanje s starši poteka v obliki individualnih razgovorov in svetovanja. V kolikor je potrebno, svetovalna delavka, v soglasju z vami, pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi strokovnimi institucijami. Najpogostejše teme o katerih se lahko starši pogovorite s svetovalno delavko:

  • priprava in posvetovanje ob vključitvi otroka v vrtec ter ob vstopu v šolo,
  • posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju,
  • razumevanje in pomoč pri odpravljanju otrokovih razvojnih in čustvenih težav ter stisk (pri hranjenju, spanju, strahovih, neprimernemu vedenju, nemirnosti …),
  • posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini (kot na primer rojstvo, razveza, selitev, odvisnost ter drugih stiskah, s katerimi se srečujete kot starši),
  • težave otroka pri vključevanju in sodelovanju v skupini,
  • svetovanje o možni pomoči otrokom s posebnimi potrebami.

Za svetovanje in posvetovanje se starši odločite prostovoljno.

Svetovalna delavka je v pisarni najlažje dosegljiva med 7. in 9. uro ter med 13. in 15. uro. Lahko jo:

  • obiščete v pisarni v prostorih v Enoti Bisernik, Kamnikarjeva ulica 8 (po predhodnem dogovoru),
  • pokličete po telefonu na 059 252 018,
  • pošljete elektronsko pošto na naslov: svetovalna-vrtec.lavrica@siol.net,
  • se, preko otrokove vzgojiteljice, dogovorite za obisk v vaši enoti.