Svetovalno delo

Svetovalna delavka Ana Bratuž Mitrović, sodeluje z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic, z vodstvom vrtca in s starši pri ustvarjanju čim boljših pogojev za dobro počutje in optimalen razvoj otrok. Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom in je usmerjeno predvsem v razvojno svetovanje in preventivo. Svetovalna delavka si prizadeva, da bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzivali.
Svetovalno delo v vrtcu temelji na prostovoljnosti, skupnem dogovoru ter zaupnosti podatkov in je usmerjeno v dobrobit otroka. Sodelovanje s starši poteka v obliki individualnih razgovorov in svetovanja. V kolikor je potrebno, svetovalna delavka v soglasju z vami pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi strokovnimi institucijami.

Najpogostejše teme, o katerih se lahko starši posvetujete s svetovalno delavko:
· vključitev in uvajanje otroka v vrtec,
· posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju,
· razumevanje in pomoč pri otrokovih razvojnih in čustvenih težavah ter stiskah (težave pri hranjenju, spanju, strahovi, neprimerno vedenje, nemirnost …),
· razumevanju otrokovega odzivanja in pomoč otroku ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, selitev, smrt, razveze, odvisnost, druge stiske, s katerimi se srečujete kot starši),
· težave otroka pri vključevanju in sodelovanju v skupini,
· možna pomoč otrokom s posebnimi potrebami,
· spodbujanje nadarjenega otroka,
· prehod otroka iz vrtca v šolo.

Za svetovanje in posvetovanje se starši odločite prostovoljno, svetovalno delavko lahko:
– obiščete v pisarni v prostorih v enoti Cekinček, Kamnikarjeva 10,
– pokličete po telefonu na 01 366 39 03 ali 01 366 60 78,
– pošljete elektronsko pošto na naslov: svetovalna-vrtec.lavrica@siol.net,
-se preko otrokove vzgojiteljice dogovorite za obisk v vaši enoti.