Vpis in izpis otroka

Vpis in izpis otroka

VPIS OTROK

Za vpis in izpis otroka je potrebno izpolniti poseben obrazec, ki ga dobite pri vzgojiteljicah v vseh enotah vrtca ter na naši spletni strani v meniju Obrazci.
Vloge za vpis sprejemamo skozi vse leto – do konca marca za tekoče šolsko leto.
Vpis med letom je mogoč le, če je v vrtcu prosto mesto.
Če je prijavljenih več otrok, o sprejemu odloča Komisija za sprejem otrok, ki na osnovi Pravilnika za sprejem oblikuje prioritetni seznam po posameznih starostnih skupinah.
Redni sprejem otrok v vrtec je s 1. septembrom.

SPREJEM V VRTEC

Postopek sprejemanja otrok v vrtec določa Pravilnik o sprejemu otrok (Pravilnik o sprejemu otrok, dopolnitev pravilnika s 4. f točko kriterijevdopolnitev Pravilnika v 4. d točki Kriterijev, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v VŠ).
V vrtec praviloma sprejemamo predšolske otroke s stalnim prebivališčem v občini Škofljica in v starosti od dopolnjenega enajstega meseca do vstopa v šolo. Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav vse leto. Prijavo za sprejem otroka v vrtec izpolnijo starši otroka ali zakonit zastopnik (v nadaljevanju starši), na posebnem obrazcu (Vloga za vpis v vrtec), ki je na razpolago v vseh enotah vrtca in »tukaj«. Vloge za sprejem zbiramo celo leto, do vključno 31. marca tekočega leta. Če je število vloženih vlog več kot je prostih mest, odloča o sprejemu Komisija za sprejem.
Komisija na osnovi kriterijev točkuje posamezno vlogo in oblikuje prioritetni vrstni red za posamezno starost otrok. Komisija o rešitvi vlog obvesti vse starše, ki imajo nato možnost pritožbe. O pritožbah odloča Svet zavoda. Po zaključenem postopku starše sprejetih otrok povabimo na prvi informativni sestanek in podpis pogodbe.

IZPIS OTROKA

Če otrok ne bo več obiskoval vrtca, ga je potrebno pisno odjaviti najkasneje 15 dni pred dnevom izpisa. To velja tudi za otroke, ki bodo jeseni pričeli obiskovati osnovno šolo.