Vpis in izpis otroka

Za vpis in izpis je potrebno izpolniti poseben obrazec, ki ga dobite pri vzgojiteljicah v vseh enotah vrtca ter na naši spletni strani med obrazci.

Vloge za vpis sprejemamo skozi vse leto – do konca marca za tekoče šolsko leto.
Vpis med letom je mogoč le, če je v vrtcu prosto mesto.
Če je prijavljenih več otrok, o sprejemu odloča Komisija za sprejem otrok, ki na osnovi Pravilnika za sprejem oblikuje prioritetni seznam po posameznih starostnih skupinah.
Redni sprejem otrok je s 1. septembrom.
Če otrok ne bo več obiskoval vrtca, ga je potrebno pisno odjaviti najkasneje 15 dni pred odjavljenim dnevom. To velja tudi za otroke, ki bodo jeseni šli v šolo.

SPREJEM V VRTEC
Postopek sprejemanja otrok v vrtec določa Pravilnik o sprejemu otrok.

V vrtec praviloma sprejemamo predšolske otroke od dopolnjenega enajstega meseca starosti do vstopa v šolo s stalnim prebivališčem v občini Škofljica. Vrtec vpisuje in sprejema  otroke v svoje programe na podlagi prijav vse leto. Prijavo za sprejem otroka v vrtec izpolnijo starši otroka ali zakonit zastopnik (v nadaljevanju starši) na posebnem obrazcu ( Vloga za vpis v vrtec), ki je na razpolago v vseh enotah vrtca in tukaj.  Vloge za sprejem zbiramo celo leto do vključno 31. marca tekočega leta.  Če je število vrnjenih vlog več kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem.

Komisija na osnovi kriterijev točkuje posamezno vlogo in oblikuje prioritetni vrstni red za posamezno starost otrok. Komisija o rešitvi vlog  obvesti vse starše, ki imajo nato možnost pritožbe. O pritožbah odloča Svet zavoda. Po zaključenem postopku starše  sprejetih otrok povabimo na prvi informativni sestanek in  podpis pogodbe.