Zvezdice
Skupina Zvezdice je na novo sestavljena skupina 21 otrok v starosti 4-6 let. Pet otrok je že obiskovalo naš vrtec, 16 otrok se je vključilo na novo. Nekaj na novo vpisanih otrok je že  obiskovalo različne vrtce, nekaj od njih se je z vrtcem prvič srečalo, saj so bili do vstopa v vrtec doma. V skupini prevladujejo dečki, saj jih je 13 in 8 deklic.

Pri delu v skupini bo poudarek na spodbudnem otrokovem okolju, ki bo omogočal in spodbujal kar se le da samostojnost otrok, napredek v razvoju vseh najpomembnejših področij.

Otroke bova spodbujali k aktivni vlogi pri vseh dejavnostih, k medsebojni strpnosti in odgovornosti za svoja dejanja, k spoštovanju pravil v skupini ter k samostojni skrbi zase.