Srnice
V skupino srnice je vključenih 24 otrok, od tega 11 dečkov in 13 deklic, starih od 4-5 let.

V tem šolskem letu se bomo trudili, da bomo postali čim bolj samostojni, suvereni, prijazni drug do drugega, predvsem pa se bomo lepo imeli.