Sovice
" Čuk sedi na veji, tra-la-la, sova ga je vzela, hop-sa-sa,..."

V skupino sovice je letos vključenih 19 otrok, od tega 11 dečkov in 8 deklic, starih od 3-4 leta (letnik 2013 in 2014). Vsi otroci so novinci, večina jih je že obiskovala vrtec ali varstvo kje drugje, nekaj otrok pa je prvič izkusilo takšno obliko varstva.

V tem letu se bomo pri sovicah še bolj navajali na samostojnost in odgovornost pri skrbi zase in svoje bližnje, poudarek bo na prijetni medsebojni komunikaciji in reševanju konfliktov ter seveda na gibalnem področju in področju gozdne pedagogike v povezavi z arhitekturo, likovnim ustvarjanjem in kiparstvom (prednostna naloga vrtca).