Metulji

V skupini Metulji otroci ostajajo še eno leto. Ker so otroci postali eno leto starejši, se je skupina povečala za 6 novo vpisanih otrok. Vključenih je 19 otrok v starosti 3-4 leta, 8 deklic in 11 dečkov.  Otroci kažejo interes za gibanje, umetnost,  raziskovanja, sodelovanje v otroških predstavah. Med seboj navezujejo prijateljstva in se se vse bolj igrajo po skupinah.