Portfolio vzgojitelja

Je pripomoček za spremljanje razvoja strokovnosti, ki temelji na:
– povezovanju, razumevanju in uresničevanju Kurikula za vrtce,
– povezovanju poznavanja otrokovega razvoja ter razumevanja in udejanjanja filozofije portfolia.

Na ravni osebnega profesionalnega razvoja strokovne delavke prepoznavajo svoja močna in šibka področja, oblikujejo osebni razvojni načrt, zbirajo dokaze dejavnosti, sodelovanja, samostojnega in skupnega učenja ter svoje delo sprotno reflektirajo.

Pravo učenje v smislu spreminjanja osebnosti je vedno reflektivna dejavnost, ki učečemu se omogoča, da na osnovi tistega, kar že ve in je že izkusil, raziskuje, preverja in izgrajuje svoje razumevanje sedanjosti – kar vpliva na njegove učne izkušnje in izgrajevanje njegovega znanja tudi v prihodnosti. Portfolio je zgodba o uspehu.