Portfolio otroka

Portfolio je instrument za dokumentiranje procesa učenja. Sestavljen je iz zbirke gradiv o otrokovem razvoju in napredku v določenem času in omogoča otroku, vzgojitelju in staršem boljši vpogled v napredek posameznega otroka. Gradiva nastajajo tekom bivanja otrok v vrtcu in se jih sproti shranjuje v mapo. Ta gradiva so otrokove risbice, pisni izdelki, fotografije s komentarji, različni zanimivi zapiski o njegovi igri, pogovoru, o njegovem razmišljanju, zgodbe, pisemca, njegovi opisi, pripovedi, pesmi in podobno. V otrokovem portfoliu je poudarjena aktivna vloga otrok tako pri zbiranju izdelkov, dokumentiranju, kakor pri razmišljanju in reflektiranju dejavnosti. Otrok svojo mapo – portfolio rad gleda in ob njej podoživlja pomembne in zanimive trenutke iz svojega življenja. Na ta način krepi svojo samopodobo in razvija sposobnost za refleksijo. Pomembno vlogo pri portfoliu otroka imajo odrasli v vrtcu. S sistematičnimi ali priložnostnimi opazovanji in beleženji, z zbiranjem izdelkov omogočajo vpogled v otrokov razvoj in napredek. Portfolio temelji na približevanju, vključevanju in sodelovanju z otrokovo družino. Spodbuja partnerstvo med vrtcem in domom in tako pomembno vpliva na kakovost odnosov z njimi.