Planetu zemlji prijazen vrtec

V letošnjem letu bomo nadaljevali s skrbnim ločevanjem odpadkov. Uporabljali bomo koše z  različnimi oznakami, ki jih bomo namestili v igralnicah, umivalnicah in hodnikih. V ločevanje odpadkov bodo vključili tudi otroke. Otroke bomo še posebej navajali na pravilno umivanje rok in na smotrno uporabo virov (vode, papirnatih brisač, mila,..).

Ekologija se bo povezovala s programom naravoslovje, ki bo v letošnjem letu prioritetna naloga v vseh oddelkih. V okviru naravoslovja bo poudarek na pomenu gozda za človeka in skrbi za vzdrževanje ravnovesja v naravi.

 

Cilji

 • Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave.
 • Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko

prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.

 • Otrok spoznava, da na zdravje vpliva okolje in on sam.
 • Navajanje na smotrno ravnaje z materialom in energijo (voda, papirnate brisače, toaletni papir, hrano, elektriko …).
 • Pozorno spremljanje narave okoli sebe (naravni pojavi, živali, rastline, ljudje),
 • Razvijanje predstave o nastajanju odpadkov in pomenu in možnostih predelave,
 • Pridobivanje izkušenj o človekovem vplivu na naravo in prispevanje k varovanju in ohranjanju naravnega okolja,
 • Otrok sodeluje pri razvrščanju odpadkov (razvršča papir, papirnate brisače, embalažo in ostale odpadke).
 • Sodelovanje v humanitarnih akcijah ob pomoči staršev (zbiranje starega papirja, plastičnih zamaškov),
 • Otrok pridobiva spoznanje, da je možno odpadni in naravni material koristno uporabiti,
 • Otrok spoznava ekološki otok in njegov pomen,
 • Otrok se spoznava z gozdom, življenjem v njem, spoznava rastline in drevesa ter pomenom gozda za človeka.

 

Dejavnosti:

 • Otrok sodeluje pri ločevanju odpadkov,
 • otrok uporablja odpadni material za igro in ustvarjanja,
 • otroci varčujejo z vodo, elektriko in brisačami,
 • otroci pomagajo pri urejanju igralnega okolja,
 • otroci sodelujejo pri pospravljanju igrač in odpadnega materiala po likovnih dejavnostih in urejanju igralnice,
 • otroci sodelujejo pri čiščenju igrišča,
 • otroci varčno ravnajo z vodo, za brisanje rok uporabljajo le eno brisačo, varčno ravnanje s toaletnim papirjem in elektriko – ugašanje luči, ko se jih več ne potrebuje,
 • opazuje naravo v svoji okolici in spremlja osnovne naravne pojave (dež, sonce, veter, sneg …) in zazna njihovo lepoto oziroma ve, da so potrebni,
 • otrok ločeno odlaga odpadke v ustrezne zbirne zabojčke (papir, plastiko, papirnate brisače, ostale odpadke),
 • otrok  skupaj s starši zbira star papir in plastične zamaške ter jih prinaša v vrtec,
 • otrok izvaja aktivnosti na svetovni dan zdravja, 7. april,
 • otrok izvaja aktivnosti na svetovni dan voda, 22. marec,
 • otrok  izvaja aktivnost na svetovni dan Zemlje, 22. april (urejanje igrišča),
 • zbira in uporablja odpadni in naravni material pri likovnih dejavnostih,
 • otrok posluša zgodbice n se uči  pesmice okoljsko tematik – ogled kratkih filmov o predelavi odpadkov,
 • otrok si ogleda ekološki otok in se pogovarja o njem,
 • otrok se pogovarja o gozdu, se po gozdu sprehaja in opazuje, posluša zgodbice o gozdu.

 

 

V šolskem letu 2013/14 smo se vključili v VSESLOVENSKI NATEČAJ-PLANETU ZEMLJA PRIJAZEN VRTEC, za kateraga smo morali izpolnjevati nacionalne kriterije, ki jih je razpisal projekt.

Planetu Zemlja prijazen vrtec naj bi pripomogla k ohranjanju kulturnega, naravnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvijala zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave.

V okviru natečaja se je vrtec Škofljica vključil v projekta: EKO BERI in OD ZRNA DO KRUHA.

V projektu Eko beri bomo predstavili otrokom knjigo z ekološko vsebino in jo povezali z vsemi področji dejavnosti v vrtcu. Aktivnosti otrok (risanje, naravoslovni izleti, poizkusi, izdelki…) bomo predstavili v poročilu ter strokovni komisiji.

V projektu Od zrna do kruha bodo otroci spoznavali osnovne vrste žitaric, mletje moke in pripravo peke kruha. Ob tem bodo spoznavali pomen raznolike prehrane in vloge, ki jo žitarice igrajo v našem vsakdanjem življenju. Otroci bodo v delavnici sodelovali pri pripravi in peki kruha.

Vsi zaposleni v vrtcu smo vključeni v projekt in na okolju prijazen način življenja sledimo zdravemu in ekonomičnemu delovanju vrtca. Z okoljsko odgovornostjo svoja znanja širimo na otroke, starše in na lokalno skupnost.

Podelitev nazivov in priznanj bo potekala ob svetovnem dnevu Zemlje.

 

OB DNEVU ZEMLJE, 22. APRILA 2014 JE NA GOSPODARSKEM RAZSTAVIŠČU V LJUBLJANI POTEKALA ZAKLJUČNA PRIREDITEV PROJEKTA  PLANETU ZEMLJA PRIJAZEN VRTEC. NA TEJ PRIREDITVI SMO SE PREDSTAVILI Z IZDELKI NAŠIH OTROK.

DRUŠTVO PLANET ZEMLJA JE VRTCU ŠKOFLJICA PODELIL NAZIV PLANETU ZEMLJA PRIJAZEN VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014.

 

PIKAPOLONICE 013      PIKAPOLONICE 006       PIKAPOLONICE 004       PIKAPOLONICE 001