Program vrtca

Program vrtca

Otroci stari od 1 do 3 let

O5.30/6.00 – 07.00    prihod, igre, čaj,
O7.00 – 08.15    individualne dejavnosti, nega,
08.15 – 09.15     zajtrk, nega,
09.15 – 11.00     malica, dejavnosti v igralnici in na prostem, nega,
11.00 – 14.00     kosilo, počitek, nega,
14.00 – 16.00     malica, dejavnosti v igralnici in na prostem,
16.00 – 16.30     individualne dejavnosti.

 

Otroci stari od 3 do 7 let

05.30/6.00 – 07.00     prihod, igre, čaj,
07.00 – 08.30     igre in druge dejavnosti,
08.30 – 09.00     zajtrk,
09.00 – 12.00     dejavnosti v igralnici in na prostem,
12.00 – 14.00     kosilo, počitek ali dejavnosti v igralnici in na prostem,
14.00 – 16.00     malica, dejavnosti v igralnici in na prostem,
16.00 – 16.30     individualne dejavnosti.

Program je zasnovan na ciljih, načelih in smernicah predpisanega kurikula, skupnih izhodiščih in na posebnostih koncepta posamezne enote.

Osnova vsem dejavnostim je igra, ki je za otroka najbolj naraven način učenja, odkrivanja sveta in svojega mesta v njem.

Ob upoštevanju individualnih razlik, drugačnosti in intimnosti zagotavljamo otrokom enakovredne pogoje za njihov optimalni razvoj. Hkrati pa nudimo možnost za razvoj ustvarjalnosti, pridobivanje novih izkušenj in znanj tudi v obogatitvenih dodatnih dejavnostih.

Obogatitvene dejavnosti, ki potekajo v času dnevnega programa, izvajajo  pedagoške delavke vrtca, dodatne dejavnosti pa večinoma vodijo zunanji sodelavci in jih delno, nekatere pa v celoti plačajo starši. Starši vpišejo otroke v izbrano dejavnost v začetku šolskega leta in potekajo od 15.30 ure dalje.

Pri oblikovanju ponudbe dejavnosti sta nam vodili kakovost programa in strokovno vodenje.