Cena in plačilo vrtca

Cena in plačilo vrtca

Cena

Obveščamo vas, da je Občinski svet občine Škofljica na 9. redni seji dne, 1.12.2020, sprejel sklep o spremembi cene programov predšolske vzgoje v Javno vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica. Cena za I. starostno obdobje je 549,93 EUR in za II. starostno obdobje 411,65 EUR. Sklep je bil objavljen v Ur. l. št. 184/2020.

Plačilo vrtca

V želji, da vam olajšamo poslovanje z vrtcem, vam omogočamo različne možnosti prejemanja računov za plačilo oskrbnine v Vrtcu Škofljica. O možnostih plačila si preberite v Izjavi o možnostih prejemanja/plačil računov.