Cena vrtca

Obveščamo vas, da je občinski svet na svoji 4. redni seji 28. 3. 2019 potrdil predlagani ceni programov predšolske vzgoje v Vrtcu Škofljica, ki bosta veljali od 1. 4. 2019 dalje. Cena za I. starostno obdobje je 513,40 EUR in za II. starostno obdobje 375,00 EUR. Sklep je bil objavljen v Ur. l. št. 22/2019.