Obračun oskrbnin

Obveščamo vas, da je občinski svet na svoji 19. redni seji 14. 12. 2017 potrdil predlagane cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Škofljica, ki bodo veljale od 1. 1. 2018 dalje. Cena za I. starostno obodobje je 492,10 EUR in za II. starostno obdobje 360,30 EUR. Sklep je bil objavljen v Ur. l. št. 75/2017.