Plesni vrtiljak

Mentorica: Ariana Dežman

Potreba po gibanju je ena primarnih potreb otroka. Skozi gibanje se otrok začne zavedati prostora in tudi sebe v prostoru, hkrati pa si razvija spretnosti in sposobnosti ter svojo samozavest. S to dejavnostjo želimo približati gibanje na zanimiv, sproščen način, ki  otrokom prinaša veselje in zadovoljstvo.

 

V plesnem vrtiljaku se bodo otroci ustvarjalno gibali po prostoru, hkrati pa se še dodatno rnaučili kar 8 novih plesov.

Globalni cilji:

  • omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok
  • zavedanje lastnega telesa in doživljanja ugodja v gibanju
  • razvijanje gibalnih sposobnosti

Cilji:

  • razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok in nog, ravnotežja)
  • povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora
  • sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja
  • usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora, načina, spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli lastnega telesa, med ljudmi