Ljudsko izročilo

folklora1 Ljudski ples je spremljal slovenskega človeka ob vseh mejnikih njegovegaživljenja (poroka, prazniki, košnja, žetel, trgatev, ličkanje).
V ljudskem plesu, njegovih oblikah in načinu izvedbe se izražajo duša, značaj in temperament Slovenca. Številne različice plesov odkrivajo njegovo ustvarjalnost. Zaradi tega je vredno, da ljudsko plesno izročilo spoznajo tudi nove generacije (kot posebno vrednoto tudi otroci v vrtcih).
Otroci s spoznavanjem ljudskih plesov razvijajo svoje ustvarjalne sposobnosti, hkrati  se na neposreden način srečujejo s kulturo bivanja svojih prednikov. Slovensko otroško plesno izročilo se razlikuje od pleso v in iger odraslih, čeprav je kot otroško izročilo nastajalo ob njihovem posnemanju.
folklora2
Folklorna skupine poustvarjajo plesno, gibalno pesemsko in oblačilno kulturo značilno za slovensko etnično ozemlje.
Pri folklorni dejavnosti se otroci seznanjajo z ljudskimi plesi in drugimi zvrstmi ljudskega izročila, vendar na zabaven in sproščujoč način. Folklorna skupina pomeni nadgradnjo vseh že omenjenih oblik otrokovega srečevanja z ljudskimi plesom in združuje otroke, ki jih to veseli in delujejo pod vodstvom mentorja.