Knjižna vzgoja

knjiznicaV vrtcu imamo čisto prave knjižnice v enotah Bisernik, Cekinček in Citronček, kjer si otroci lahko izposodijo knjigo za domov. Obiskujejo jo otroci iz skupin v starosti 4 – 6 let. Vsako leto se vzgojiteljice – knjižničarke v jeseni predstavijo skupinam otrok in jim predstavijo knjižnico. Knjižničarke se z otroki dogovorijo za pravila izposoje knjig in otroci prejmejo izkaznice. Vsak teden si lahko izposodijo eno knjigo in jo odnesejo domov, kjer jim jo starši preberejo. Ob vrnitvi knjige otroci knjižničarki povedo svoje vtise o knjigi.

Otroci so nad izposojo knjig navdušeni. Vodstvo vrtca poskrbi, da novih knjig ne primanjkuje. Police naše knjižnice se šibijo pod zanimivo in zelo brano otroško literaturo.

Na koncu šolskega leta pripravimo podelitev pohval in priznanj za pridno obiskovanje knjižnice.

Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju, vključuje široko polje sodelovanja in komunikacije z odraslimi, otroki, seznanjanje s pisnim jezikom, spoznavanje nacionalne in svetovne književnosti-lastne in tuje kulture. Otroci se v tem obdobju učijo izražati izkušnje, čustva, misli in razumeti sporočila drugih. Jezikovne dejavnosti so povezane z vsemi jezikovnimi ravninami: s fonološko, morfološko, skladenjsko-pomensko in pragmatično. Rrazvoj jezika je naravno vpleten v vsa področja dejavnosti. Zlasti od tretjega leta dalje je pomemben tudi razvoj predpisnih in predbralnih sposobnosti.(Kurikulum za vrtce 1999, str.31)