Zaposleni

Ravnateljica: Vera Šparovec

Pomočnica ravnateljice: Viršek Vlasta

Svetovalna služba: Ana Bratuž Mitrović

Dodatna strokovna pomoč: Janja Pratnemer

Tajnica VIZ: Milena Avsenak

Računovodja: Martina Černe

Knjigovodja: Sonja Štepic/Nataša Janežič

Vzgojitelji:

Stanka Mehle

Nataša Levstek

Jelka Novak Mučič

Karmen Škrjanec

Milena Etling

Kristina Potokar

Bojana Zajc

Sonja Erjavec

Mateja Mihalj

Mojca Kajtna

Polona Koščak

Ana Vodeb

Ksenija Zupančič

Damjana Hren

Darja Križman

Irena Jakopin

Vesna Lavriha

Renata Rot

Tina Garvas Levičnik

Maja Sodja

Jožica Šipraga

Jasna Hostnik

Julijana Ivanec

Sabina Agić

Darja Benčina

Tilen Černe

Aleksandra Ćosić

Ariana Dežman

Maja Kogovšek

Mojca Krašovec

Anita Lulik

Tanja Maver

Biserka Ocvirk

Mateja Starec

Marijana Strle

Nataša Sušin

Mira Terčič

Blažka Mehle

Anita Kordić

Maja Filipič Padar

Mlakar Andreja

Sonja Štepic

Irena Kolenc

Veronika Fijavž

Maja Šuštaršič

Irena Zgonc

Janja Pelc

Anja Markelj

Manca Babič

Jana Zgonc

Amanda Rekar

Marinela Tomić

Tanja Mikljič

Lucija Černe

Ana Cigale

Vodja prehrane: Barbara Gregorič Gorenc

Za prehrano v vrtcu skrbijo:

Jelka Zakrajšek

Jana Jurjevec

Judita Zaviršek

Dejan Zajc

Senka Šoštarić

Neža Javornik

Mojca Kastelic

Hasiba Kajtazović

Marjanca Zupančič

Za urejenost vrtca poskrbijo:

Andreja Ceglar

Semira Mujakić

Tatjana Budja

Marija Keršmanc

Mojca Kosi

Ana Trnjak

Sabina Jagodič

Gospodarja hiš sta: Slavko Ceglar in Andrej Petkovič

Za čisto perilo pa skrbi: Maja Ceglar