Vpis v vrtec 2019/20
Spoštovani starši predšolskih otrok! Na osnovi 20. člena Zakona o vrtcih objavljamo javni vpis v Vrtec Škofljica. Starše, ki želite septembra 2019 vključiti svojega otroka v Vrtec Škofljica, obveščamo, da sprejemamo vloge za vpis do vključno 31. marca 2019. Vloge morate ponovno oddati tudi starši tistih otrok, ki so bili na čakalnem seznamu za šol. leto 2018/19 in niso bili sprejeti. Obrazec Vloga za sprejem v vrtec lahko dobite v vseh enotah vrtca v času njegovega poslovanja ali na spletni strani vrtca: www.vrtecskofljica.si. Vlogo lahko oddate osebno v katerikoli enoti ali na naslov: Vrtec Škofljica, Kamnikarjeva ulica 8, 1291 Škofljica. V primeru, da bo prošenj za sprejem v vrtec več kot prostih mest, bo na osnovi Pravilnika za sprejem otrok v vrtec o sprejemu odločala komisija.   Vera Šparovec, ravnateljica