Uvodni nagovor ravnateljice ob začetku šolskega leta 2022/23