SKLEP O SOGLASJU K DOLOČITVI CENE PORABLJENIH ŽIVIL PREDŠOLSKE VZGOJE V JVIZ VRTEC ŠKOFLJICA