Nov Pravilnik o kriterijih za porabo finančnih sredstev Metuljevega sklada Vrtca Škofljica
Obveščamo vas, da je pod zavihkom Metuljev sklad objavljen nov Pravilnik. Pravilnik bo od 1. 9. 2022 dostopen tudi na oglasnih deskah enot.