Nadstandardne dejavnosti

Nadstandardne dejavnosti

Nadstandardne dejavnosti se bodo izvajale v drugi polovici šolskega leta, v kolikor bodo razmere to dopuščale.Programi, ki jih izvajajo naše pedagoške delavke v organizaciji z zunanjimi institucijami:

  1. Programi, ki jih izvajajo naše pedagoške delavke v organizaciji z zunanjimi institucijami:
  • planinski tabor,
  • vrtec na

Planinski tabor ali vrtec na kmetiji izvajamo v skupinah otrok starosti od 5 -6 let.

Ti dve dejavnosti finančno nista vštete v ekonomsko ceno vrtca in jih deloma financira občina deloma pa starši.

 

  1. Programi, ki jih v prostorih vrtca izvajajo zunanji izvajalci izven rednega programa, so v celoti financirani s strani staršev:
  • plesni vrtec,
  • tuj jezik,
  • glasbene urice,
  • taekwondo,
  • telovadba za otroke,
  • tečaj rolanja.