Merila za dodelitev sredstev

Merila za dodelitev sredstev iz Metuljevega sklada in vloga

Upravni odbor Metuljevega sklada opravi izbor upravičencev do subvencije izmed prejetih prošenj staršev.

  1. Upravi odbor Metuljevega sklada odloča o izboru upravičencev do subvencij samo med pravilno oziroma popolno oddanimi vlogami.
  2. Upravni odbor Metuljevega sklada si pridržuje pravico, da v izrednih okoliščinah sam presodi prioriteto in ustreznost kriterijev za dodelitev sredstev in po potrebi opredeli začasni, ustreznejši kriterij (npr. nepredvidljivi upad dohodka ali izredni nujni stroški, ki so nastali največ dva meseca pred izvedbo tabora oziroma vrtca v naravi).
  3. Upravni odbor Metuljevega sklada vlogi dodeli delno ( 50% ) ali polno ( 100% ) subvencijo.
  4. Upravni odbor Metuljevega sklada določi maksimalni delež subvencioniranja posamezne vrste nadstandardne dejavnosti. Subvencioniranje takšne vrste nadstandardne dejavnosti ne sme presegati polovice takrat razpoložljivih sredstev Sklada. Upravni odbor Metuljevega sklada lahko glede na trenutne razmere ter na podlagi predvidljivih bodočih in drugih izrednih okoliščin odloči tudi drugače.

Za uveljavljanje pravice do sredstev iz Metuljevega sklada je potrebno izpolniti Vlogo za pomoč pri plačilu, ki jo naslovite na sedež vrtca s pripisom za Metuljev sklad.

Pri obravnavi vloge bo upoštevano tudi mnenje vzgojiteljev skupine, ki jo otrok obiskuje.