Kontakt

 

Vera Šparovec, ravnateljica Telefon: 059 252 011 E-naslov: vrtec.skofljica@guest.arnes.si

Vlasta Viršek, pomočnica ravnateljice

Telefon: 059 252 014

E-naslov: pomocravnatelja-vrtec.skofljica@siol.net

Tajništvo

Milena Avsenak Telefon: 059 252 010 E-naslov: tajnistvo.vrtec@siol.net

Računovodstvo Martina Černe in Sonja Štepic Telefon: 059 252 012 E-naslov: racun-vrtec.skofljica@siol.net in knjigovodstvo.vrtec@siol.net

Svetovalna služba Ana Bratuž Mitrović Telefon: 01 366 39 03 ali 01 366 60 78 E-naslov: svetovalna-vrtec.lavrica@siol.net

Vodja prehrane in ZHR Barbara Gregorič Gorenc Telefon: 059 252 013 E-naslov: prehrana-vrtec.lavrica@siol.net

V POPOLDANSKEM ČASU, KO SO OTROCI NA IGRIŠČU,

ZA NUJNA SPOROČILA LAHKO POKLIČETE ŠTEVILKO:

031 578 550

Enota Bisernik Kamnikarjeva 8 1291 Škofljica Telefoni:

 • Žogice 059 252 001
 • Škratki 059 252 002
 • Sončki 059 252 003
 • Srnice 059 252 004
 • Zvezdice 059 252 005
 • Ježki 059 252 006
 • Ptički 059 252 015
 • Žabice 059 252 016

E-naslov: vrtec.lavrica-novi@siol.net

Enota Cekinček Kamnikarjeva 10 1291 Škofljica Telefon: 01 366 60 78 E-naslov: vrtec.lavrica@siol.net

Enota Citronček Mijavčeva 18 1291 Škofljica Telefon: 01 366 61 05 E-naslov: vrtec.skofljica@siol.net

Enota Modrin Albrehtova 6 1291 Škofljica Telefon: 059 946 425 E-naslov: vrtec.albrehtova@siol.net

Enota Škratec Ob potoku 32a 1291 Škofljica Telefon: 01 366 70 24 E-naslov:vrtec.lanovo@siol.net

Enota Pisanček Dolenjska cesta 342  Škofljica Telefoni:

 • Oblaček 082007517
 • Mavrica 0820075 18
 • Kapljica 082007519
 • Kuhinja 082007516