Kontakt

 

Vera Šparovec, ravnateljica
Telefon: 059 252 011
E-naslov: vrtec.skofljica@guest.arnes.si

Vlasta Viršek, pomočnica ravnateljice

Telefon: 059 252 014

E-naslov: pomocravnatelja-vrtec.skofljica@siol.net

Tajništvo

Milena Avsenak
Telefon: 059 252 010
E-naslov: tajnistvo.vrtec@siol.net

Računovodstvo
Martina Černe in Sonja Keršmanc
Telefon: 059 252 012
E-naslov: racun-vrtec.skofljica@siol.net in knjigovodstvo.vrtec@siol.net

Svetovalna služba
Ana Bratuž Mitrović
Telefon: 01 366 39 03 ali 01 366 60 78
E-naslov: svetovalna-vrtec.lavrica@siol.net

Vodja prehrane in ZHR
Barbara Gregorič Gorenc
Telefon: 059 252 013
E-naslov: prehrana-vrtec.lavrica@siol.net

ŠTEVILKA, KAMOR LAHKO POKLIČETE V POPOLDANSKEM ČASU, KO SO SKUPINE ZDRUŽENE OZ. SO OTROCI NA IGRIŠČU: 031 319 505

Enota Bisernik Kamnikarjeva 8 1291 Škofljica Telefoni:

  • Žogice 059 252 001
  • Škratki 059 252 002
  • Sončki 059 252 003
  • Srnice 059 252 004
  • Zvezdice 059 252 005
  • Ježki 059 252 006
  • Ptički 059 252 015
  • Žabice 059 252 016

E-naslov: vrtec.lavrica-novi@siol.net

Enota Cekinček
Kamnikarjeva 10
1291 Škofljica
Telefon: 01 366 60 78
E-naslov: vrtec.lavrica@siol.net

Enota Citronček
Mijavčeva 18
1291 Škofljica
Telefon: 01 366 61 05
E-naslov: vrtec.skofljica@siol.net

Enota Modrin
Albrehtova 6
1291 Škofljica
Telefon: 059 946 425
E-naslov: vrtec.albrehtova@siol.net

Enota Škratec

Ob potoku 32a

1291 Škofljica

Telefon: 01 366 70 24

E-naslov:vrtec.lanovo@siol.net