Citronček

enota_skofljica

 

 

 

 

 

Enota Škofljica stoji sredi gozdne jase v prelepem objemu narave. Vanj vključujemo otroke od treh let starosti do vstopa v šolo. Stavba z večjim igriščem daje prostor trem oddelkom, ki sprejmejo do 72 predšolskih otrok.

Ker v občini Škofljica iz leta v leto naraščajo potrebe po družbeno organizirani predšolski vzgoji, smo skupaj z Občino Škofljica v letu 2011 v družinski hiši na Albrehovi ulici 6 odprli dislocirani oddelek vrtca, ki lahko sprejme 19 otrok v starosti od tretjega do četrtega let.

KAKŠEN VRTEC SMO?

Enota v konceptu upošteva kulturno tradicijo okolja in poudarja pomen naravnega okolja za otrokov celosten razvoj. Okolica enote nudi veliko priložnosti za raziskovanje, pridobivanje naravoslovnih znanj in izkušenj. Zato je že vrsto let izhodišče našega dela okoljska vzgoja kot integralni del celotnega vzgojnega procesa. Z njo želimo pri otrocih razvijati občutljivost za okolje in plemenititi njihov odnos do narave. Pri tem pa se povezujemo z družino in širšo družbo. Posebno smo veseli sodobno preurejenih prostorov, ki zagotavljajo uresničevanje pomembnega elementa kurikula, v katerem je poudarjena pravica otrok do izbire prostora in časa. To dosežemo z zagotavljanjem zdravega, varnega in prijetnega prostora ter zagotavljanje zasebnosti in intimnosti.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:

Osnovno izhodišče je narava, ki se v integrirani obliki povezuje z naslednjimi področji:

  • z gibanjem,
  • s pohodništvom in planinarjenjem,
  • z ohranjanjem ljudskega izročila in kulturne dediščine,
  • s knjižno vzgojo – Ciciuhec.

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI, ki jih vodijo vzgojiteljice:

  • planinski tabor,
  • vrtec na kmetiji.

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI, ki jih vodijo zunanji izvajalci:

  • tuj jezik,
  • plesni vrtec